Om- och tillbyggnad av Herrljunga station

Om- och tillbyggnad av stationshuset. Fasaden har renoverats och målats om. Utbyggnad för ny väntsal. Befintlig väntsal har byggts om till butikslokaler. Uppdraget består av att projektleda och samordna en totalentreprenad. Projekthjälp har varit med från projektering till färdigställande.

PROJEKTFAKTA

Beställare: Stiftelsen Herrljunga industrilokaler
Entreprenadform: Totalentreprenad
Byggstart: Våren 2016
Färdigställt: Våren 2017