Renovering av lägenheter på Backgårdsgatan

Renovering av 38 hyreslägenheter, fördelade i två fastigheter, med fokus på återanvändning och kostnadseffektivisering på Backgårdsgatan i Vårgårda. Uppdraget består i att projektleda och samordna en delad totalentreprenad. Projekthjälp har varit med från projektering till färdigställande.

PROJEKTFAKTA

Beställare: Vårgårda Bostäder AB
Entreprenadform: Delad totalentreprenad
Byggstart: Hösten 2021
Färdigställt: Hösten 2022