Tjänster – Kalkylering, Byggprojektledning, Kontrollansvarig, Entreprenadbesiktningar Arkitekt, Energiberäkningar och Konstruktionsritningar
Tjänster – Kalkylering, Byggprojektledning, Kontrollansvarig, Entreprenadbesiktningar Arkitekt, Energiberäkningar och Konstruktionsritningar

Tänk hållbarhet!

I dagens slit- och slängsamhälle blir det allt viktigare att tänka långsiktigt  och hållbart. Detta gäller inte minst inom byggsektorn. Allt för att återanvända fullt dugligt material och reparera istället för att riva ut,  slänga och sätta in nytt. På så sätt uppnås en hög grad av långsiktig hållbarhet, vilket i sin tur sparar både tid, pengar och resurser och inte minst graden av miljöpåverkan. Vi på Projekthjälp kan visa på flera lyckade projekt, där vi tillsammans med uppdragsgivaren uppnått mycket goda resultat genom att begagna oss av det här tänket. Nedan följer några goda exempel.

Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan vara dig och ditt projekt behjälplig med liknande tankar och åtgärder.

Hållbar upprustning av fastigheter på Backgårdsgatan

Under våren 2021 fick Projekthjälp i uppdrag att hjälpa Vårgårda Bostäder med renovering av två hyresfastigheter, totalt 38 lägenheter, på Backgårdsgatan i Vårgårda. Syftet var att renovera båda husen från 1960-talet med fokus på återanvändning och kostnadseffektivitet samt ökad trygghet i området.

Tillsammans med Vårgårda Bostäder gjordes en förbesiktning med inventering av varje lägenhet och fastigheten som helhet. Inför förbesiktningen togs handlingar för upphandling fram – och det med en individuell renoveringsplan för varje lägenhet. Materialvalen har gjorts i samråd med Vårgårda Bostäders personal och med avseende på framtida skötsel, underhåll och slitage. Under sommaren 2021 upphandlades en delad entreprenad. ABT  (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, reds anm) skrevs för respektive entreprenörsgrupp med avsikt att kostnadseffektivisera projektet.

Projekthjälp har skött samordningen. Arbetena påbörjades under hösten 2021, och under våren/sommaren 2022 kunde hyresgästerna börja flytta in.
Varje lägenhet är individuellt renoverad – trasiga och skadade delar har bytts ut. Hela och rena material har sparats och återanvänts i andra lägenheter i fastigheten. Dessutom har samtliga badrum renoverats och försetts med ny golvbrunn, matta, handfat och wc-stol. Badkar har rengjorts och återanvänts.
Samtliga kök har fräschats upp – en del har bytts ut helt och hållet medan andra har försetts med nya luckor på befintliga stommar. Parkettgolv och mattor har hanterats på ett liknande sätt – hela och rena har sparats, skadade har i vissa fall lagats, i andra fall bytts ut. Likaså är all el utbytt och kompletterad med nya centraler och jordfelsbrytare.Fasaden har fräschats upp med fasadskivor, puts och färg. Material och kulörer har valts med avsikt att harmoniera med de omkringliggande fastigheterna, men också för att skapa blickfång och kontrast.

Balkonger har förlängts och försetts med nya räcken. Samtliga fönster och dörrar i fasaden har bytts ut för att minska energiförbrukningen i fastigheten. I dagsläget kvarstår utvändiga fasadarbeten på Backgårdsgatan 9. Projektet beräknas vara helt färdigställt under oktober månad.

– Jag måste säga att både Elin och Claes på Projekthjälp har varit fantastiska att arbete med – fem av fem möjliga poäng, säger Katarina Jordansson, VD på Vårgårda Bostäder, som lyfter fram projektet som ett lysande exempel på såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbarhet.

– Vi hade 30 miljoner inklusive moms till vårt förfogande för de två fastigheterna och utifrån det har vi skräddarsytt en renovering, som har gjort det möjligt att hålla de framtida hyrorna på en rimlig nivå. Och det med ett gott utfall som resultat, vilket känns mycket bra.Enligt Katarina har tidsplanen, trots materialbrist och krig i omvärlden, kunnat hållas och slutnotan hamnade på 29,7 miljoner inklusive moms, vilket måste vara att betrakta som ganska fenomenalt…

Katarina Jordansson, VD på Vårgårda Bostäder, i samspråk med Claes Klintenberg och Elin Ljungstrand. Ett samarbete som hon är mycket nöjd med.

Kontakta mig gärna!

Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret, ringer vi upp dig eller mejlar, enligt det sätt du föredrar.