Nytt vattenverk för Herrljunga Vatten

Om- och tillbyggnad av nya Altorp Vattenverk. Befintlig byggnad har rivits, källarplanet har sparats. Den nya byggnaden inrymmer livsmedelsgodkänd hall med vattenberedningsinstallationer samt kontor. Uppdraget består av att projektleda och samordna en delad totalentreprenad. Projekthjälp har varit med från projektering till färdigställande.

PROJEKTFAKTA

Beställare: Herrljunga Vatten AB
Entreprenadform: Delad totalentreprenad
Byggstart: Våren 2020
Färdigställt: Hösten 2021