Utbildningar i kalkylering och Sektionsdata, Byggsamordnaren och Bluebeam. Utbildar BEAst effektivare granskning och PDF BEAst Guidelines.
Utbildningar i kalkylering och Sektionsdata, Byggsamordnaren och Bluebeam. Utbildar BEAst effektivare granskning och PDF BEAst Guidelines.

Referenser

Projekthjälp verkar i samverkansentreprenader med beställaren. Respektive yrkesgrupp handlas upp
som en egen totalentreprenad för att kostnadseffektivisera. Projekthjälps roll startar i samband med
projekteringen och fortgår till färdigställande av projektet.